Zápis o průběhu a výsledku korespondečního hlasování - volby do PS PČR 2017 - Olomoucký kraj

Zápis o průběhu a výsledku hlasování  

(dle § 21)

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – Olomoucký kraj / kód: T2 

Den zahájení hlasování: 10. 4. 2017

Okamžik ukončení hlasování (§18): 3. 6. 2017, 24:00 hod.

Celkový počet hlasujících zapsaných v seznamu hlasujících v korespondenčním hlasování: 997

Počet hlasujících, kterým byla odeslána dokumentace: 997

Počet odpovědních obálek počítaných podle § 19 odst. 2: 430 ks

Počet nepočítaných odpovědních obálek, popř. jiných obálek podle § 19 odst. 2: 14 ks

Celkem % počítaných odpovědních obálek z celkového počtu hlasujících, kterým byla odeslána dokumentace: 43,13%, což je více než 30% a komise přistoupila k počítání

Voleb se zúčastnilo 43 % všech oprávněných hlasujících.

Počet odevzdaných úředních obálek: 430 ks

Počet odevzdaných verifikačních lístků: 342 ks

Počet odevzdaných volebních lístků: 342 ks

Počet odevzdaných platných volebních lístků k volbě lídra: 330 ks

Počet odevzdaných neplatných lístků k volbě lídra: 12 ks

Počet odevzdaných volebních lístků, kteří nehlasovali k volbě lídra: 70 ks

Počet hlasů ,,ANO“ pro kandidáta na lídra:

 

1. Ing. Roman Váňa                       počet hlasů ,,ANO“: 220

Počet hlasů ,,NE“ pro kandidáta na lídra:

1. Ing. Roman Váňa            počet hlasů ,,NE“: 40

 

Kandidát:

1. Ing. Roman Váňa byl zvolen 66,67 % z odevzdaných platných hlasů.

Kandidát Ing. Roman Váňa byl zvolen lídrem kandidátní listiny.

Počet odevzdaných platných volebních lístků k volbě kandidátní listiny: 332 ks

Počet odevzdaných neplatných volebních lístků k volbě kandidátní listiny: 10 ks

Počet volebních lístků, na kterých hlasující využili preferenční hlasy: 206, tj. 60,23 %.

Komise přistoupila ke sčítání preferenčních hlasů.

Počet preferenčních hlasů pro jednotlivé kandidáty:

Poř.

Titul, jméno, příjmení

Počet hlasů

%

1.

Ing. Roman Váňa

89

20,70

2.

MUDr. Pavel Holík

55

12,79

3.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

48

11,16

4.

Ing. Ilona Kapounová

43

10,00

5.

Ing. Radovan Vrba

20

4,65

6.

Mgr. Šárka Zapletalová

17

3,95

7.

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

60

13,95

8.

Mgr. Ing. Jaromír Dvořák

19

4,42

9.

Ing. Bedřich Grulich

14

3,26

10.

Mgr. Irena Jónová

19

4,42

11.

Mgr. Hana Kašparová

17

3,95

12.

Martin Zálešák

12

2,79

13.

Mgr. Daniela Vašátková

19

4,42

14.

Mgr. Yvona Kubjátová

19

4,42

15.

Mgr. Pavel Krákora, PhD.

24

5,58

16.

Mgr. Milada Galářová

15

3,49

17.

Lubomír Věstínský

22

5,12

18.

Ivana Dvořáková

15

3,49

19.

Miroslav Janeček

20

4,65

20.

Mgr. Veronika Stejskalová

12

2,79

21.

Ing. et. Ing. Markéta Zahradníčková

24

5,58

22.

Ladislav Söbek

7

1,63

23.

Mgr. Jiří Zemánek

62

14,42

Kandidátní listina zůstává v navrženém pořadí, a to vzhledem k tomu, že žádný z kandidátů neobdržel více jak 30% z počtu hlasujících, kteří se zúčastnili hlasování.

Z výsledku korespondenčního hlasování vzešla tato kandidátní listina:

Poř.

Titul, jméno, příjmení

1.

Ing. Roman Váňa

2.

MUDr. Pavel Holík

3.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

4.

Ing. Ilona Kapounová

5.

Ing. Radovan Vrba

6.

Mgr. Šárka Zapletalová

7.

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

8.

Mgr. Ing. Jaromír Dvořák

9.

Ing. Bedřich Grulich

10.

Mgr. Irena Jónová

11.

Mgr. Hana Kašparová

12.

Martin Zálešák

13.

Mgr. Daniela Vašátková

14.

Mgr. Yvona Kubjátová

15.

Mgr. Pavel Krákora, PhD.

16.

Mgr. Milada Galářová

17.

Lubomír Věstínský

18.

Ivana Dvořáková

19.

Miroslav Janeček

20.

Mgr. Veronika Stejskalová

21.

Ing. et. Ing. Markéta Zahradníčková

22.

Ladislav Söbek

23.

Mgr. Jiří Zemánek

Kandidátka obsahuje 52,17 % mužů a 47,83 % žen.

Datum, čas zápisu: 9. 6. 2017, 17.00 hodin

 

Originály k nahlédnutí na KVV ČSSD Olomouckého kraje. 

Blogy