Kolonií být nechceme

Další ze zajímavých besed uspořádal aktivní Klub sociálně demokratických žen v čele s předsedkyní Janou Halvadžievovou. Tentokrát si do prostor Národního domu pozvala úspěšnou spisovatelku, ekonomku a vysokoškolskou pedagožku Ilonu Švihlíkovou.

Autorčina přednáška v podstatě kopírovala její zatím poslední knihu „Jak jsme se stali kolonií“, která rozebírá, počínaje devadesátými lety, příčiny současného neutěšeného stavu naší závislé ekonomiky. Je třeba si uvědomit, že už od roku 2006 až deset procent hrubého domácího produktu putuje do zahraničí. Posluchači se dozvěděli několik zajímavostí, třeba proč jsou naše mzdy vzhledem k dynamice ekonomiky podivně nízké a že kurz naší koruny by měl reálně odpovídat 19,20 Kč/EUR.

Autorka ovšem nejen přesně pojmenovala příčiny stavu naší ekonomiky, ale snaží se hledat i konstruktivní cesty k nápravě. „Lidé mají pocit, že jsou pouze diváci, nikoli aktéři ekonomického dění, a mají tendenci hledat spasitele,“ vyhodnotila z množství přednášek po celé republice. Balíček doporučení pojmenovala novým národním obrozením. „I v současné době je potřeba impulzů zdola,“ připomněla Švihlíková.

V následné diskuzi došlo i na definici pojmu „Pražská kavárna“. „Právě proto jsme pečlivě vybírali prostory a nacházíme se v restauraci, nikoli hezčí kavárně naproti, abychom s touto společností nebyli spojováni,“ reagoval trefně náměstek primátorky statutárního města Prostějov Pavel Smetana, který nad akcí převzal záštitu.

Blogy