J. Vomáčka : Včely?!, asi někam uletěly.

Včely?!, asi někam uletěly.


Když jsem v době litovelské a uničovské karantény, ale i později obcházel svoji zahradu konstatujíce v této ne zrovna příjemné situaci, že nám Pan Bůh chtěl asi něco vynahradit, když totiž obloha byla skutečně modrá a bez oněch nehezkých čmouh od množství letadel plujících po obloze, že příroda se nádherně probouzí a zejména ovocné stromy krásně kvetou. Do této idyly ale vstoupilo cosi podezřelého, totiž nádherně kvetoucí stromy působily jaksi prázdně. Najednou jsem na to přišel. Jindy stovkami bzučících včel obalené stromy byly pusté, dostal jsem strach, že nebudou opyleny, ale pak jsem jednu či dvě včely uviděl a bylo vyhráno zdálo se, že zcela nevymřely.

Z veřejně dostupných zdrojů jsem se dozvěděl, že v Olomouckém kraji existuje až 3100 včelstev a 854 chovatelů včel, ale to byla jedna z mála zpráv pozitivních. Dále jsem se dozvěděl, že v našem regionu až cela třetina včelstev uhynula, a už zase tady byl v podtextu také stejné, snad již všeobecně známé problémy se změnou klimatu a s pesticidy. Ony ty včely totiž, jak se to tu a tam i ve vědeckých kruzích jeví, klima a pesticidy oslabují tak, že mimo jiné podléhají všelijakým globalizačním nákazám, na které nejsou řádně připravené, jako je například nákaza známým roztočem, a to varoázou, virovými onemocněními a dalšími.

A co jsou to vlastně ty pesticidy? Jsou to různé látky vesměs a mimo jiné pro lidský, zvířecí i hmyzí organismus toxické, ne-li smrtící. Jsou dokonce podezřelé z karcinogenity, nebo se mohou podílet na vzniku degenerativních onemocněních mozku jako je na příklad Parkinsonova choroba. Jako lékař konstatuji, že úmrtí na rakovinu přibývá a mezi vážně podezřelými na nárustu jsou i pesticidy, které se dostávají stále častěji do potravinových řetězců, do půdy, vody a do těl živočichů mezi něž nepochybně patří i člověk. Všeobecně známým pesticidem je dnes naštěstí celosvětově zakázaný přípravek DDT vysoce toxický a karcinogenní. Dalším takovým přípravkem je, psáno foneticky, všeobecně známý „Randap“, který zatím nebyl zakázán, neboť asi ještě nebyl nahrazen jiným měně nebezpečným přípravkem a lidstvo se přece musí nějak uživit. To všechno chápu, je třeba více o věcech diskutovat, bude potřeba hodně osvěty, aby tolik opěvovaná ekonomicky výhodná nadbytečná spotřeba potravin nepřispívala k absolutní degeneraci lidstva, ČR nevyjímaje.

Nedávno jsem objevil dokonce pozitivní zprávu, která mne potěšila, že totiž Česká republika společně s Portugalském a Irskem snížila nejvýznamněji v Evropě spotřebu pesticidů, ale ani z toho nakonec nic nezbylo, protože na Slovensku a v Rakousku spotřeba stoupla, takže soudím, že ty pesticidy tam jezdíme nakupovat, protože tam budou asi levnější. A poslední informace v tomto odstavci říká, že v Evropě jako celku se spotřeba pesticidů vůbec nezměnila. Evropa prosazuje správnou myšlenku, že do konce roku 2030 se musí snížit spotřeba pesticidů o desítky procent, tuším že o 40 %, a to je opravdová výzva. Přál bych si, aby se to podařilo, aby toxické a karcinogenní pesticidy byly nahrazené netoxickými nebo alespoň méně toxickými a méně karcinogenními, abychom začali hospodařit na polích jak se sluší a patří, a možná se vrátili i k moudrým postupům známým už v minulém tisíciletí. Ale abych byl objektivní, nesmíme při tom umřít hlady, a tady zase stojím na straně zemědělců.

Je třeba, aby nám všem, a především zemědělcům pomohla i věda, aby třeba i na základě veřejných zakázek začaly vědecké ústavy v celé republice, ba co víc, v celé Evropě na zadáních v této věci ještě intenzivněji pracovat. Udržitelný život je něco, co by mělo inspirovat zejména mladou generaci vědců i u nás v regionu. Palackého univerzita patřící i v oblasti vědy k těm nejlepší v ČR, a již dnes se i problematikou včel a včelstev zabývá. Naše univerzita nepochybně k racionálnímu výzkumu dá zelenou. Zasadím se o to, abychom se v našem kraji problematice pesticidů a vůbec zemědělské půdy začali věnovat s patřičnou intenzitou a to ihned, a navázali na to nejlepší, co se dosud podařilo.

Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka Ph.D., MBA  

Blogy