J. Vomáčka: Stojím na straně rozumu a udržitelného života

Stojím na straně rozumu a udržitelného života

Nedávno jsem zajásal, když jsem se dozvěděl, že hněvotínští chtějí pronajímat půdu jenom tomu, kde se o ni bude řádně starat a pečovat o ni v tom nejlepším slova smyslu například tím, že vysadí remízky v již dávno rozoraných a scelených lánech.  Tak si představuji boj proti devastaci a likvidaci půdy v reálné skutečnosti. Co mne ale doslova šokovalo byl přístup kraje k územnímu plánu v katastru obce Hněvotín, kdy v rozporu s přáním obce a logikou je 55 hektarů nejlepší orné půdy určeno k výstavbě jakéhosi blíže nespecifikované biomedicínského centra, které „nota bene“ nepotřebuje 55hektarů té nejlepší půdy ale jenom 5 hektarů jakékoli půdy. Zatím co zábor kvalitní půdy je jako záměr všem jasný, cíle a skutečný prospěch biomedicínského centra jsou nejasné. K tomu všemu se dvě tak významné instituce, jakou je Fakultní nemocnice v Olomouci a Univerzita Palackého k biomedicínskému centru nehlásí. Již nyní se ale spekuluje a možná i ví, která stavební firma má o pozemky zájem.

Ostatně dost podobně tomu bylo a je i při řešení územního plánu města Olomouce. Dnes se staví či snad teprve bude stavět další supermarket shodou okolností na Hněvotínské ulici na místě, kde byla rovněž bonitní půda. Kladu si otázku, k čemu tam stavíme supermarket? K podpoře konzumní společnosti? K posílení spotřeby již tak neúnosně vysoké! Dalších nezodpovězených a fiktivních otázek je mnoho.

A tak mi na závěr dovolte konstatovat, že nezbývá, něž držet palce hněvotínským v jejich soudní při o územní plán a přát jim úspěch. Jako lékař, který by měl rozumět i záměru biomedicínského centra stejně fandím hněvotínským, neboť bych očekával, že toto centrum bude řádně a veřejně projednáno za účasti tisku, univerzity, FN v Olomouci a dalších odborně zdatných a kompetentních činitelů.  Abychom mohli konstatovat, že jde o veřejný, na tomto území obecně prospěšný záměr toho máme k dispozici žalostně málo.

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka Ph.D., MBA

Blogy