J. Vomáčka : Rodinné stříbro

Rodinné stříbro

Lázně existují na území Čech a Moravy několik staletí, v minulosti je proslavily i významné osobnosti našich společných evropských dějin.Například Lázně Slatinice v našem regionunejsou výjimkou, neboť jsou známé i díky slavnému rodu Lichtenštejnů. Ekonomická i obecná prosperita lázní souvisela s řadou historických okolností, mnohdy s osvíceností panovníků či jinak významných osobností své doby, z nichž některé v lázních trávili čas při ozdravném či léčebném pobytu. Lze bez nadsázky konstatovat, že je tomu tak i dnes. Lázně přežily i doby v našich dějinách těžké, ba dokonce i ty nejtěžší.

Právě v nedávné minulosti nemoudrá rozhodnutí státuohrožovala samotnou existenci lázeňství a tehdy jsem se rozhodl do takovéto situace svým vystupováním a svou angažovanostíi na veřejnosti vstoupit. Nepochybně jsem nebyl sám a zaplať pán bůh, situace se změnila.Lázeňství se jako vždy v dějinách vzpamatovalo a slouží potřebným.  Navrací to nejcennější, a tím je nepochybně zdraví.Jako vysokoškolský učitel a lékař jsem se podílel a podílím i na vzdělávání fyzioterapeutů bez nichž si lázně nedovedu představit. Jde o zdravotnické povolání, které lze na Palackého univerzitě studovat hned na dvou fakultách, a i tak je fyzioterapeutů na trhu práce málo. Nejspíše je to tím, že populace stárne, mění se životní styl, a tak je toto povolání vedle nově otevřeného atraktivního studijního programu ergoterapie zaměřeného na více hendikepované, stále potřebnější.

Lázně dávají smysluplnou práci lidem v regionu, v němž existují a obohacují veřejný život v obcích, kde mají sídlo. V našem okolí existují i lázně Bludov věnující se dětem a dětské obezitě. Společně s FZV UP spolupracují i na výzkumu, a i to je velmi cenný a obecně prospěšný příklad spolupráce institucí. Náš kraj je z pohledu lázeňství třetí nejvýznamnější v ČR, a tak je třeba tento zdravotnický segment nadále podporovat, a to i z regionální pohledu.

Rozvoj lázeňství je možný také díky spolupráci lázní s institucemi jako je obec, kraj nebo také další významné instituce jako jsounapř. univerzita a naše špičkové nemocnice. Ostatně obec, kraj ilázeňská zařízení se všude a vzájemně reprezentují navenek, a ne malou měrou proslavují. Bez vzájemné důvěry a vstřícnosti, jak tomu je snad dnes a tady, by nemohli společně úspěšně fungovat. A na závěr mi dovolte konstatovat, že jsem o mimořádném významu lázní na českém a moravském území hluboce přesvědčený, neboť i nebožka moje maminka se na sklonku svého života vracela právě z lázní, které navštívila opakovaně svěží a cítil jsem, že se nabyla novou energií do nelehkého života seniora. Ten příjemný pocit potřebnosti lázeňstvízejména také díky lidem, kteří v lázních pracují, a to je třeba zdůraznit, ve mně zůstal dodnes.

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka Ph.D., MBA

Blogy