J. Vomáčka: Pandemie

Pandemie, aneb je dostatek vzdělaných odborníků v epidemiologii a veřejném zdraví?

Když jsem se zhruba před šesti lety začal intenzivně zabývat hygienou a epidemiologií nebo také dnes preventivním lékařstvím zjistil jsem, že prevence a epidemiologie nejsou na ministerstvu zdravotnictví zrovna to nejdůležitější. Navštívil jsem tehdy nejméně 2× tehdejšího hlavního hygienika České republiky MUDr. Valentu dnes krajského hygienika v Liberci. Jeho program mne velmi zaujal. Chtěl totiž zvýšit počet pracovníku na KHS o několik tisíc, a nejen to, měl představu rozvoje tohoto segmentu zdravotnictví a to mne potěšilo.

            Já osobně jsem mu přinesl novou dimenzi, a dokonce i analýzu vzdělávací činnosti v oblasti veřejné ochrany zdraví a intenzivně jsem se zajímal o to, kdo budou vlastně ti lidé, kteří se budou epidemiologii a prevenci zabývat a tuto činnost vykonávat, když studijní programy zaměřené na tuto velmi důležitou oblast medicíny, chcete-li prevenci či veřejnou ochranu zdraví nebude mít kdo s patřičným vzděláním provádět, neboť na vysokých školách živoří a žijí už jen z podstaty.

            Hlavní hygienik tehdy se svým programem na MZd neuspěl, a tak dle mého soudu otrávený z ministerstva odešel. Nová hlavní hygienička profesí nutriční terapeut nevzbuzovala příliš důvěry. Neboť její vzdělání neodpovídalo významu funkce hlavního hygienika ČR a po rozhovoru s ní jsem pochopil, že preventivní programy a veřejná ochrana zdraví zase na dlouho skončili.

            Jako lékař jsme tušil, že při nesmírně akcelerované míře globalizace musí pandemie některé nebezpečné rezistentní bakterie nebo viru přijít, a tak jsem se nenechal otrávit, jak je zde a v této zemi občas zvykem a vytrvale jsem se svými kolegy a pod mým vedením pracoval na vizi a akreditaci studijního oboru „Asistent veřejné ochrany zdraví“. Ta intuice se občanům a veřejnému prospěchu snad vyplatili. Obor je na UP v Olomouci akreditován a soudím, že FZV UP jej v příštím roce otevře. Ostatně je nejvyšší čas, dost možná již minutu po dvanácté.

Jeden odborník v epidemiologii za druhým odstupují, a to z důležitých a významných funkcí, které vykonávají ve veřejném zájmu. Všichni jsou již přetažení a otrávení a nedostává se jim patřičného ocenění, a co hlavně je jich už dávno nedostatek. A tak si myslím, že by ministerstvo zdravotnictví konečně mělo zpracovat věcný a časový harmonogram revitalizace epidemiologie a veřejného zdraví a místo teatrálních a často úplně zbytečných tiskových konferencí na takovém záměru začít s plnou mírou odpovědnosti pracovat. Čas totiž může pracovat proti nám všem. A co ještě dodat, tiskové konference totiž ještě žádnou strategii nevymysleli.

 

Blogy