J. Vomáčka: Památník T.G. Masaryka ve Lhotě u Nákla, rodné obci Jana Opletala

Památník T.G. Masaryka ve Lhotě u Nákla, rodné obci Jana Opletala

 

Občané a vlastenci Lhoty u Nákla se v srpnu 1938 rozhodli postavit pomník prezidentovi T.G. Masarykovi a vzpomenout těch rodáků, kteří položili život v I. světové válce.Stalo se tak paradoxně 21. srpna na velké slavnosti obce. V té době pochopitelně nemohli tušit co se stane v Československu za pouhý rok či dokonce za 30 let, a že dojde ke stejnému datu v roce 1968 k další okupaci.

Pomník byl zakrátko,v den symbolického pohřbu rodáka Jana Opletala 16.listopadu 1939,díky německým okupantům a henleinovcům, tehdy z nutnosti a velmi rychle ukryt ve stodole, a putoval po různých skrýších a domácnostech mezi občany, kde na dlouhá léta byl skryt zrakům veřejnosti. Z iniciativy některých členů ČSSD a občanů Lhoty u Nákla, i díky petici za obnovení pomníku a finanční pomoci ČSSD, se jej podařilo obnovit v plné kráse. Občané se dočkali a dne 15.9. 2001 byl památník znovu i jako výraz touhy po naplnění demokratických principů hájených T.G. Masarykem opět odhalen.

Dnes je skryt pod jedinou přeživší lípou, která byla tehdy v roce 1938 symbolicky vysazena. Je k nalezení do dnešních dnů blízko, cyklistům tolik známé hospody ve Lhotě u Nákla, kam i já rád chodím na uzená žebra a na pivo.

Ale od světských radovánek k realitě. Památník si zaslouží naši pozornost, alespoň symbolickou.Někteří z nás o něj stále pečují, takže snad nezaroste úplně mechem, vždyť je to naše historie, na kterou můžeme být vlastenecky hrdí. Díky všem, kteří nezapomněli a pečují o něj!

Blogy