J. Vomáčka: Jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jati…

Jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jati…

 

Tak tuhle básničku Jana Nerudy z jeho Písní kosmických jsme uměl kdysi nazpaměť, a když mě paní učitelka tehdy vyzkoušela dopadl jsem dobře. Básnická sbírka vyšla v českém jazyce v roce 1916. Dnes už nejsme zemí spjati jako tehdy v této básni, a to je pochopitelně dobře. Duch básnické sbírky, chceme-li touhy té doby se dnes naplňují.

Evropská kosmická agentura (ESA), jejíž jsme součástí, se stala vedle NASA nejvýznamnější kosmickou agenturou na světě. Česká republika přistoupila do organizace s ročním rozpočtem 6 miliard eur v roce 2008. První lety do vesmíru máme už dávno za sebou, dokonce my Češi už dávno oslavujeme svého prvního kosmonauta. Po vstupu České republiky do sdružení elitních evropských kosmických agentůr můžeme být hrdí i na to, že naše vědecké a výzkumné přístroje se podílí na nejvýznamnějších výzkumech současnosti jako jsou například výzkumy mezinárodní stanice ISS, anebo nejnověji výzkum slunce pomocí sondy Solar orbiter, jež nese na své palubě nejméně tři přístroje, na jejichž vývoji se podíleli vědci z České republiky především z Akademie věd. Ale těch výzkumných programů ESA  je mnoho a všechny mají nějaký prakticky dopad na lidstvo, tedy potažmo i na nás.

Jako dítě mne přitahovala Olomoucká hvězdárna, která měla dle mého soudu velký potencionál v dětské duši vzbudit fantazii a zájem o neznámý i známý vesmír. Co se ale nestalo! Při modernizaci a dostavbě dálnice byla hvězdárna na Nové Ulici zbořena. Peníze, které tehdy stát Olomouci jako náhradu nabídl, jsou bůhví kde. Ostatně na výstavbu nové hvězdárny zdaleka nestačili, a to byl tehdy hlavní problém. Byl sice vytipován pozemek na Svatém Kopečku, kde by hvězdárna mohla stát, ale nakonec to nijak nedopadlo a Olomoucká hvězdárna zmizela zcela z našeho kraje. A tak mám přání, aby tady opět stála nějaká nejlépe astronomická observatoř nebo alespoň obyčejná hvězdárna, neboť považují za velmi prospěšné, aby opět vzbuzovala fantazii dětí, a třeba i pomohla vytvořit nový studijní a vědeckovýzkumný obor na naší univerzitě. Místo pro výstavbu observatoře v našem kraji se jistě najde. Pomoci prosadit a realizovat výstavbu observatoře je cíl velký. Je lepší však mít cíle velké, kterých nemusíme dosáhnout než malé nebo žádné.

Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka Ph.D., MBA

Blogy