ČSSD půjde do voleb se silným spojencem

Čtvrteční tisková konference ČSSD odhalila program, ale i posilu z řad hnutí Patrioti Olomouckého kraje. Lídr společné kandidátky, Mgr. Jiří Zemánek, to odůvodnil následovně: „Naším cílem je, aby každý sektor našeho programu byl garantován skutečným odborníkem na danou oblast. Proto jsme se spojili s Patrioty, kteří jsou s krajem provázáni jak svými pracovními, tak životními zkušenostmi. Navíc se v řadě programových bodů vzájemně protínáme nebo minimálně přibližujeme,“ konstatoval Zemánek. 

Patrioti jsou týmem uznávaných osobností, odborníků se silným pracovním i osobním vztahem k Olomouckému kraji. Svými zkušenostmi budou společně nadále napomáhat rozvoji kraje. ČSSD chce zase jako ověřená a odpovědná politická síla při správě kraje využívat znalostí, zkušeností a ochoty lidí, kteří milují svůj region, ale nechtěli se věnovat přímo stranické politice. Oba političtí partneři tak na společnou kandidátku do krajského zastupitelstva vysílají své nejvýraznější osobnosti – lékaře, univerzitní pedagogy, manažery či sportovce.

Výrazný prostor ve volebním programu dostalo zdravotnictví, které nezapomíná na sociální aspekty následné a speciální péče. „Důraz klademe na dostupnou a kvalitní péči všude, tedy i v nejodlehlejších částech kraje. Dosáhnout toho chceme motivační podporou setrvání absolventů zdravotnických oborů v našem regionu a díky tomu zachováním a obnovou sítě praktických lékařů a terénních specialistů včetně stomatologů. Podporu si však ve stejné míře zaslouží i poskytovatelé následné lékařské a sociální péče v podobě LDN, domovů pro seniory nebo hospiců,“ uvedl volební lídr Patriotů Olomouckého kraje a dvojka společné kandidátky MUDr. Ladislav Jabůrek, Ph.D.

Z programu ČSSD a Patriotů je cítit i sebevědomí v oblasti krajských financí, na které díky ekonomickému a investičnímu náměstku hejtmana Jiřímu Zemánkovi neměla koronavirová krize výraznější dopad. Oblast školství je doménou náměstka hejtmana a trojky kandidátky Ladislava Hynka (ČSSD). „I školství musí jít s dobou a být připraveno na výzvy 21. století. Naší prioritou je vedle digitalizace školství také zachování sítě středních škol a jejich oborové uzpůsobení potřebám regionu v současných podmínkách,“ zmínil Ladislav Hynek.

Starosta Litovle a dvojka Patriotů Viktor Kohout má zase recept na to, jakým způsobem pracovat s odpadem a obnovitelnými zdroji „Odpady představují zdroje budoucnosti. Mimo jiné proto budeme usilovat o zajištění dotačních titulů na realizaci sušiček kalů z čistíren odpadních vod,“ nabídl jeden z konkrétních způsobů Viktor Kohout.

Základním programovým cílem společného týmu ČSSD a Patriotů Olomouckého kraje je kromě již zmíněného také udržet v kraji sociální smír, zabránit vystěhovalectví z regionu, podporovat rozvoj podnikání, vzdělanosti a turismu, zajistit dostupnost kultury, sociálních a zdravotnických služeb i více volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Blogy