ČSSD představila návrhy, které pomohou lidem v dluhové pasti

Poslankyně Kateřina Valachová dnes představila klíčové záměry ČSSD pro řešení problematiky exekucí a chudoby v České republice. Změny by se měly dotknout opět insolvenčního zákona nebo exekučního řádu. Cílem těchto kroků je pomoci lidem z dluhové pasti a vymanit je z šedé ekonomiky.

Musíme přistoupit k úpravě pravidel pro výpočet nezabavitelných částek tak, aby lépe odpovídaly reálným možnostem dlužníků. Souhlasíme se zvýšením hranice, nad kterou je možné použít pro splácení celou částku čistého příjmu dlužníka, zároveň však požadujeme zvýšení částky nezabavitelného minima, aby lépe reflektovala zvýšení životních nákladů," představila jednu z připravovaných změn místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová u příležitosti konání semináře k otázce exekucí, který dnes v poslanecké sněmovně pořádá Internetový deník A2larm.

ČSSD současně připravuje návrhy pro úpravu spotřebního koše, podle něhož se stanovuje životní minimum. Toto opatření je jednou z možných cest, jak zajistit zvýšení částky nezabavitelného minima.

V rámci novelizace exekučního řádu by došlo k zavedení institutu chráněného účtu, aby dlužník měl po zaplacení exekučních splátek jistotu, že mu nebude obstaven jeho bankovní účet rozhodnutím exekutora. Nebyl by tak vystaven riziku, že zůstane bez jakýchkoliv prostředků nezbytných pro zajištění živobytí. Důležitým opatřením bude také zavedení místní příslušnosti exekutorů (takzvané teritoriality), aby exekutor z Přerova nevymáhal dluhy například v Klatovech. ČSSD bude prosazovat takovou úpravu zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti, aby byl zaveden princip jeden dlužník – jeden exekutor. V případě další exekuce by tak byl dlužníkovi přidělen stejný exekutor, čímž by se předešlo situacím, kdy jsou násobeny náklady exekuce.

Zásadních změn by se měl opět dočkat insolvenční zákon. Je nutné zrušit nejednoznačnou podmínku pro splnění oddlužení ve výši minimálně 30 % procent splacených pohledávek věřitelů v průběhu pěti let. Namísto toho by měl dlužník za stejnou dobu vyvinout veškeré úsilí a splácet maximum ze svých dosažených příjmů. Aby byl dlužníkovi odpuštěn zbytek dluhu bez ohledu na výši nesplacených pohledávek, musel by být ve prospěch věřitelů zpeněžen i jeho majetek.

Sklízíme zkažené ovoce minulých let. Tento stát nedokázal vytvořit prostředí, ve kterém by se mohli jeho občané cítit bezpečně a jistě. Jeden výlet babičky spojený s obědem a prodejní akcí mohl dostat do finančních problémů celou rodinu," řekla Kateřina Valachová. Následně poukázala na alarmující data za rok 2017, kdy čelilo exekuci 863 tisíc osob, což je téměř desetina obyvatel České republiky. Zhruba 493 tisíc lidí se potýkalo s třemi a více exekucemi.
ČSSD bude rovněž navrhovat, aby za lichvu byl považován více než dvojnásobek bankovních úrokových sazeb.

Fotogalerie ze semináře k problematice exekucí je dostupná zde.

Blogy